úterý 1. července 2014

Slovník zelenáče

Alginát - Otiskovací hmota

Anatomie - podrobný popis všech struktur v těle a jejich součástí, jakási ,,mapa" těla, přičemž každý útvar má svůj vlastní latinský název.

Apexlokátor - přístroj měřící délku kořenového kanálku

Bruxismus - Zatínání čelistí, skřípání zuby a nebo cvakání čelistmi mimovolně v noci.

Endodoncie - čištění kořenových kanálků, což je v podstatě odstranění zubní dřeně, definitivní umrtvení zubů a nahrazení chybějící dřeně jiným materiálem. Provádí se při krutých bolestech způsobených hodně hlubokého kazu, které právě často zasahují až do zubní dřeně - pulpy, případně po úrazech s ulomením kusu zubu.

Extrakce - extrakce zubu je vytrhnutí zubu, může být chirurgická (zub není vidět, musí se odklopit dáseň a někdy i kost), nebo prostá (zub vidět je, vezmu kleště a trhám).

Faseta - estetická skořápka, kterou vyrobí zubní technik a zubař jí nalepí na zub. Může se tím korigovat barva zubu, případně špatné postavení zubu, nebo taky mezera mezi řezáky.
.
Floróza/Fluoróza - bílé skvrny na zubech, které jsou způsobeny přijímáním většího než doporučeného množství fluoru. Vzniká v dětství např. při používání past pro dospělé.

Frontální úsek - ,,fronta" - Část chrupu od špičáku po špičák v obou čelistích.

Fyziologie - věda zabývající se fungováním těla. V prváku se tedy naučíme anatomii - strukturu orgánů a těla, ve druháku jak dané struktury fungují jednotlivě i v souborech.

Histologie - miniaturní anatomie. Jedná se o popis buněk, o složení stěn orgánů a z části i o komunikaci mezi buňkami.

Chirurgie - ,,práce rukou" - obory, kde se léčí řezáním do těla. Chrirugie provádí velké ,,krvavé" výkony na operačních sálech. Patří tam třeba plicní chirurgie, gynekologie, ortopedie, urologie, kardiochirurgie..

Imunologie - věda o fungování imunitního systému, kooperaci a dorpzumívání bílých krvinek a jiných částí im. systému organismu. Zkoumá, jak organismus reaguje na cizí organismy nebo třeba na poškození.

Interna - Obor léčící nemoci léky a preparáty, většinou provádí neinvazivní nebo málo invazivní výkony. Příklad oborů: Plicní, gastroenterologie, endokrinologie, kardiologie...

Index - ,,žákovka" na VŠ.

Kariologie - věda o zubním kazu a jeho odstraňování. Je-li kaz poměrně malý, odstraňuje se vrtáním a výplní-plombou, je-li kaz hodně hluboký, provádíme při jeho  odstraňování endodoncii.

Kofferdam - (většinou) latexová blána, která izoluje zub od dutiny ústní. Měl by být standardem u endodoncie, používá se ale i u některých typů výplní, zejména kompozitních.

Kolínko - v podstatě vrtačka(mikromotor), upínají se do ní malinké vrtáčky, kterými se pak preparuje vlastní zub.

Konzervační zubní lékařství - ,,konzerva" - zabývá se tím ,,nejzákladnějším" ošetřením zubů, např. jednoduchým odstraněním zubního kazu a ošetřením komplikací kazu.

Kompozitní výplň - ,,Bílá výplň", která, pokud je dobře udělaná, nemusí být rozeznatelná od přirozeného zubu.

Korunka - nahrazuje korunkovou část zubu, tj. část, která je vidět v dutině ústní. Korunková část zubu může být ztracena třeba kazem nebo úrazem.

KPR- ,,Kardiopulmonální resuscitace" - Dýchání z úst do úst a nepřímá masáž srdce.

KÚČOCH - Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie

Letňák - letní semestr - jakési ,,2. pololetí" na VŠ.

Lidocain - typ anestetika

Masseter - musculus masseter, zevní žvýkací sval

Mazánek - kniha základů zubního lékařství, stěžejní pro první dva roky studia

Mikrobiologie - zabývá se mikroorganismy - viry, bakteriemi, plísněmi - a interakcí mezi mikroorganismy a naším tělem, včetně imunitního systému

Můstek - nahrazuje ztracený celý zub, a to tím, že se náhrada zubu připevní na sousední zuby.

Ortodoncie - součást stomatologie, zabývá se rovnáním zubů jednak pro estetické, jednak pro funkční potřeby. Zhotovuje rovnátka, a to jak snímatelný, tak fixní.

Preklinické zubní lékarštví - ,,Preklinika", zubařské základy v prvních dvou letech studia zubního lékařství.

Preparace - ve stomatologii převážně vrtání zubu, obecně v medicíně je to upravování tkání, nejčastěji oddělování jedné struktury (nebo její vrstvy) od druhé, např. pitvání.

Předtermín - zkouška nikoli v období na to určeném, ale týden až dva před zkouškovým obdobím. Je třeba se o to dřív připravovat, ale většinou jsem zkoušející tolerantnější

Protetika - nahrazování ztracených částí těla, ve stomatologii se jedná např. o korunky, můstky, ale taky i celkový náhrady zubů - klapačky.

SIS - Studijní informační systém, portál, přes nějž se student zapisuje na zkoušky nebo třeba zjišťuje organizační informace o výuce.

Trojan - učebnice fyziologie

VFN - Všeobecná fakultní nemocnice

Zápočet, zápočťák - zápočet je ukončení předmět v daném semestru, většinou má jenom formální charakter podpisu v indexu, ale někdy je to kontrolní test ověřující znalosti z předmětu, leckdy je podmínkou a předstupněm zkoušky.

Zimák - zimní semestr - jakési ,,1. pololetí" na VŠ.

Zkouškové - 4 týdenní období, během kterého se nechodí do školy, ale masí se složit všechny zkoušky z daného semestru.